دوره حضوری نخبگان فروش بازار

بیشتر از رقیبان بفروشید و برترین فروشنده بازار خود شوید!

مهمترین حرفه در یک شرکت، فروشندگی حرفه ای است نه حسابداری!

آیا می دانستید با شناخت شخصیت مشتریان و کارکانان خود می توانید فروشتان را بیشتر کنید؟

مذاکره را برای فروش یاد بگیرید و جلسات فروش خود را به نفع خود تمام کنید!

پرویز درگی- دوره آموزش فروش

سرفصل و مطالب آموزشی در این دوره

 • مفاهیم کاربردی بازاریابی و فروش
 • اهمیت وبکارگیری مهارتهای مدیریت برخود
 • اهمیت و بکارگیری مهارت های میان فردی با کارکنان و مشتریان
 • انواع نگرش و رضایت شغلی کارکنان و خشنودی مشتریان
 • شخصیت شناسی خود، کارکنان و مشتریان
 • مدیریت ارزشها در سطح علوم بازاریابی وفروش وکارکنان ومشتریان
 • ادراک و تصمیم گیری در سازمان وبازار
 • ایجاد و ارتقا انگیزشی خود، کارکنان و مشتریان
 • مبانی رفتار گروهی، کارتیمی و خانواده کاری
 • بهره گیری از علوم روانشناسی وارتباطات در موفقیت کاروکسب
 • چگونگی ارتقا رهبری در سازمان و بازار
 • انواع مهارتهای کلامی و اصول، فنون و هنر مذاکره
 • چگونگی ارتقا فرهنگ سازمانی وتغییر فرهنگ مشتریان
 • اصول وتکنیک های تحول سازمانی جهت ایجاد سازمان یادگیرنده وسازمان تند آموز
 • مدیریت استرس در سطوح خود،کارکنان و مشتریان
 • مهارتهای ارتباطی با شاکیان(کارکنان ومشتریان
 • مهارتهای ارتباطی با ابزارهای زبان بدن،نامه نگاری تجاری،تلفن وفضای مجازی
 • مدیریت برند جامع در سطوح برند شخصی،برند سازمان،برند محصول،برند
 • کارکنان وبرند کارفرمایی

مشخصات دوره نخبگان فروش بازار پرویز درگی

زمان: جمعه ها

ساعت: ۹ صبح – ۵ بعد از ظهر

تاریخ شروع: ۴ بهمن ماه ۱۳۹۸

تعداد جلسات: ۴ جلسه آموزشی مؤثر

مبلغ سرمایه گذاری: ۴ میلیون و هشتصد هزار تومان

محل برگزاری: مجتمع جهاد دانشگاهی شیراز

برای مشاوره رایگان و رزرو لطفا با شماره های ۰۷۱۳۸۴۷۷۵۰۶ و ۰۹۳۳۹۲۸۹۴۴۵ با سرکار خانم راهپیما تماس بگیرید یا فرم زیر را پر کنید تا خودمان با شما تماس بگیریم.

مشاوره پرویز درگی