کتاب الکترونیکی: هفت و نیم گام تا سخنرانی

۱۶,۰۰۰ تومان

کتاب الکترونیکی «هفت و نیم گام تا سخنرانی» در یک نگاه

نویسنده: بابک زاهدی
فرمت: کتاب رقعی در ۱۲۹ صفحه
انتشارات: پارسیان البرز
سال انتشار: ۱۳۹۷
شابک:۶-۰۱-۶۳۴۶-۶۲۲-۹۷۸

کتاب الکترونیکی هفت و نیم گام تا سخنرانی
کتاب الکترونیکی: هفت و نیم گام تا سخنرانی

۱۶,۰۰۰ تومان