تمام مطالب برچسب : ارتباط گیری با مخاطبان در همایش و کارگاه
ارتباط گیری با مخاطبان در آغاز و حین سخنرانی

ارتباط گیری با مخاطبان در آغاز و حین سخنرانی

در اینجا ارتباط گیری با مخاطبان را می آموزیم و درموقعیت های متفاوت آن را بررسی می کنیم. پس با من همراه باشید ارتباط گیری با مخاطبان چرا؟ یک سخنران حرفه ای همیشه سعی می کند در سخنرانی هایش با مخاطبانش ارتباط موثر برقرار کند. چرا که یک سخنران بغیر از ارائه محتوا باید برند قوی ای بسازد و این کار با ارتباط گیری مخاطبان انجام می پذیرد. هرچند همایش ها معمولا در ایران یک طرفه است و فقط سخنران حق دارد صحبت کند و مخاطب حق صحبت ندارد. ارتباط گیری با مخاطبان در آغاز سخنرانی: استفاده از یخ شکن یکی از دوستانم وقتی همایش برگزار میکند. از همان اول از مخاطبانش میخواهد با هم یک کاری انجام دهند، او […]