تمام مطالب برچسب : بازاریابی
بازاریابی اینترنتی چیست ؟

بازاریابی اینترنتی چیست ؟

بازاریابی اینترنتی چیست ؟ این سوال در زمان حال که اینترنت قسمت مهمی از زندگی ما شده است، در تک تک لحظه های ما حضور فعال دارد، دیگر سوال اساسی است؛ سوالی که هر کسب و کار نوپا و یا قدیمی باید پاسخ آن را با جان  و دل بشنود. دیگر نمیتوان گمنام و ناشناخته در یک کارگاه کوچک، در حاشیه یک شهر کوچک، کاری را شروع کرد و امید داشت در این دنیای پررقابت خوب تاخت. بررسی سوال بازاریابی اینترنتی چیست ؟ بازاریابی اینترنتی چیست ؟ پاسخی که به این سوال داده خواهد شد تمام مبحث ما را تشکیل میدهد؛ امید داریم پاسخی مطلوب و جامع باشد. همگی ما با تبلیغات سنتی کاغذی، تبلیغات رسانهای و تبلیغات کلامی آشنا […]

آشنایی با بازاریابی مستقیم و جنبه های مختلف آن

آشنایی با بازاریابی مستقیم و جنبه های مختلف آن

آشنایی با بازاریابی مستقیم یا به عبارتی  Direct Marketing کار سختی نبوده چرا که دقیقا همان معنایی را دارد که از اسمش به نظر می رسد. بدین ترتیب یک متخصص بازاریابی به طور مستقیم در حال رسیدن به پایه بازار مورد نظر خودش است.   بازاریابی مستقیم چیست؟ بازاریابی مستقیم یا به عبارتی  Direct Marketing این نوع بازاریابی یکی از رایج ترین استراتژی های بازاریابی محسوب می شود که افراد زیادی در کسب و کار خود از آن بهره می برند. در ادامه با جنبه های مختلفی از این نوع بازاریابی از جمله انواع و مزایای آن آشنا خواهید شد. دستیابی به پایه بازار در بازاریابی مستقیم از چه روش هایی ممکن است؟ هنگام آشنایی با بازاریابی مستقیم ضروری است […]