تمام مطالب برچسب : تحریم
فروش در شرایط رکود اقتصادی

فروش در شرایط رکود اقتصادی

فروش در شرایط رکود بزرگترین دغدغه هر کمپانی و هر شخصی است که برا بقا کسب و کار خود میجنگد. رکود بنا بر گواه تاریخ، اقتصاد هر کشور و ملتی را در طول زمان درگیر میکند بعد از رونق اقتصادی آفتی به نام رکود گریبان اقتصاد هر جامعه­ای را میگیرد و بلای جان کسب و کارها میشود؛ اما گذر از ان بنا بر تجربه ملتها و کمپانیهای مختلف همیشه امکان­پذیر است. اگر تاریخ شرکتهایی مختلف را بررسی کنیم میبینیم چه بسا شرکتهای کوچک و اشخاص گمنامی که در همان دوران رکود توانسته­ اند آینده عالی برای خود رقم بزنند. فروش در شرایط رکود برای هرکسی که در چنین شرایط اقتصادی هوشمندانه  قدم برمیدارد همیشه امکان­پذیر است. اشخاص هوشمند همیشه میدانند […]